Byggrengjøring

Rengjøring av bygg før overlevering til eiere.

Byggrengjøring

Rengjøring av lokaler før innflytting i nybygg eller etter ombygging. Alle typer støv, smuss og etterlatenskaper etter byggeperioden må fjernes, dette for å skape et best mulig innemiljø for brukere av bygget.

Det er viktig å få fjernet alt støv også i høyden, for eksempel oppå lysarmaturer, eller kanaler, hver gang en dør eller et vindu åpnes virvles litt støv herfra opp og svever i luften før brukerne puster det inn.

For en enda mer omfattende prosess, se Rent Tørt Bygg her!