Hovedrengjøring

Av og til trengs det en ekstra innsats for å holde det rent og trivelig rundt oss.

Hovedrengjøring

Av og til trengs det en ekstra innsats med en hovedrengjøring for å holde det rent og trivelig i våre kontorlokaler, lager, verksted og andre lokaler vi ferdes i.

Det kan være rengjøring av tak og vegger, lister langs gulvet og under skrivebord og hyller disse samler støv som virvles opp i luften vi puster inn. Det kan være rengjøring av vinduer eller rens / banking av tepper.

Det kan også avtales faste avtaler hvor det foretas en hovedrengjøring av områder som avtales på forhånd, det kan være støvtørking av lister og kanter i høyden eller andre områder som ikke inngår i det faste renholdet.