Rent Tørt Bygg

Rent tørt bygg skal gi et godt inneklima i ferdige bygg.

Rent Tørt Bygg RTB

Rent tørt bygg skal gi et godt inneklima i ferdige bygg, ved å begrense bl.a. spredning av støv og fibre fra byggeområdet til bygningen.

RTB gir et bedre arbeidsmiljø, en sikrere og mer effektiv arbeidsplass for brukerne av bygget.
Rene og ryddige arbeidsplasser gir større arbeidsglede, færre feil, mindre leting etter verktøy og økt arbeidseffektivitet.

RTB-FILOSOFIENS MÅL

  • Arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikres mot personskader og helsefare
  • Forurensninger og fukt fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimaet i den ferdige bygningen
  • Tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og byggskader

SONEINNDELING
Bygget deles inn i RTB-soner. Ettersom produksjonen skrider frem skifter sonene farge fra grønn til gul til rød.
Grønn sone:
Råbyggfasen
Gul sone:
Tett bygg med ferdige overflater (dører og vinduer montert)
Rød sone:
Tett bygg med ferdige overflater (gulvbelegg, malte flater, systemhimling/fasthimling, listing etc.

Vi har solid kompetanse og erfaring fra Rent Tørt Bygg. Kontakt oss for mer info!

Ler mer om Rent Tørt Bygg her!